Házirend

Kedves szülők és gyermekek!

Házirendünk azt a célt szolgálja, hogy minden gyermek és kísérője a Játszóházban töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse,kérjük Önöket minden esetben tartsák be a Házirend szabályait!

A játszóházba való belépéssel a Házirend lép életbe. A látogató felnőttek, illetve gyermekek a belépőjegy megváltásával minden külön cselekmény nélkül tudomásul veszik a Házirend valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállalnak annak betartására. Ellentmondás esetén a házirend rendelkezései az irányadók.

Vendégeink lehetnek:
A Játszóházba gyermekek kizárólag felnőtt/szülői felügyelettel léphetnek be és használhatják az ottani játékokat. A játék megkezdése előtt minden esetben regisztrálni kell. A kísérő személy felelősséget vállal, hogy a felügyeletére bízott gyermek egészséges, fertőző betegsége nincs. Kérjük, belépés előtt győződjön meg arról, gyermeke egészséges és közösségbe vitelének nincs akadálya!

Felelősségvállalás:
A Játszóházban csak és kizárólagosan a kísérő személy/szülő felel a gyermek testi épségéért. A gyermek a játékokat minden esetben csak a szülő megítélése alapján, annak felelősségére használhatja. A Játszóházban történt személyi sérülés esetén a Játszóház kifejezetten kizárja a felelősségét.

Belépőjegyek:
A Játszóház használatát , a belépőjegyek megváltásával kezdhetik meg, melyet a pénztárban elhelyezett mindenkori árjegyzék alapján fizetnek meg. A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít és másra át nem ruházható.

Játékok használata:
Kérjük a Szülőket, hogy a gyermeküket csak egy fő kísérje a játékoknál. A játékokat, berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen, a Játszóházban kifüggesztett szabályok feliratai valamint kollégáink magyarázatai alapján használják. Az esetleges meghibásodásokat, kérjük, azonnal jelezzék. A csúszdáról leugrani, visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos! A játékokra bármilyen tárgyat felvinni tilos! A hálófelületen függeszkedni, mászni nem lehet.

Elsősegély doboz a recepción található. Medencében a kislabdákkal csak a hálón belül lehet játszani! A Babasarokban található tárgyakat ne vigyék a Játszóház területére.

Kártérítés:
A berendezésben keletkezett kárt és hiányt köteles annak okozója megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést szenvedett tárgy piaci értéke. Szándékos rongálás rendőrségi feljelentést von maga után.
Őrzés nélkül hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A Játszóházba bevitt magán tárgyakban keletkezett kár és hiány estén a Játszóház kifejezetten kizárja a felelősségét.

Étkezés:
Higiéniai okokból és különböző fertőzések elkerülése érdekében a Játszóházba tilos behozni bárminemű ételt, és italt. A játszóház büféjében megvásárolható termékeket biztosítunk. A játszóházban vásárolt termékeket csak a kijelölt helyen fogyasszák el!

Fotók, videók:
Minden látogató a Játszóházba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Játszóházban készült csoportos fotókat vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, a Játszóház promóciós célra felhasználhatja, utólagos anyagi követelések, kizárásával és előzetes felkérések nélkül is. A Játszóház által készített bármely fotó, videó a Játszóház tulajdonát képezi, azok felhasználása, megjelentetése a Játszóház kizárólagos joga.

Tisztaság és rend:
A Játszóházban a tisztaság és rend megtartása közös érdekünk és feladatunk. Kérjük a kísérő/szülőket figyelmeztessék erre gyermekeiket is! Kérjük a zsebkendőket, és egyéb szemetet a játszóház területén elhelyezett szemetesbe dobni!

Figyelem!
A játszóház területén alkoholt fogyasztani és dohányozni tilos!

A házirend bármely pontjának be nem tartása, valamint az elfogadhatatlan magatartás /durvaság, verekedés, veszekedés, veszélyeztetés/ a Játszóházból való elküldést, kitiltást von maga után a belépőjegy visszatérítése nélkül. A felszólításra a Játszóház dolgozója az illetékes.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Pindúr Pandúr Játszóház vezetése